Onderzoek naar oprechtheid van ziekmeldingen Het laatste nieuws

Onderzoek naar oprechtheid van ziekmeldingen

19-12-2012 - Bij werkgevers bestaat wel eens twijfel over de oprechtheid van een ziekmelding van een van zijn of haar werknemers. Het gebeurt namelijk nu eenmaal dat er werknemers zijn die zich onterecht ziekmelden en op deze wijze enkele extra vrije dagen voor zichzelf wil regelen. Toch blijken werknemers in Nederland relatief eerlijk te zijn. Helemaal als de cijfers worden vergeleken met de rest van de Europese landen. In veel landen wordt namelijk vaker gelogen over hun ziekmelding.

Stepstone deed onderzoek naar het wel of niet terecht ziekmelden. Dit onderzoek toont aan dat werknemers in Nederland zich - in vergelijking met de rest van Europa - zelden onterecht ziekmelden. In het onderzoek betekent liegen over ziektedagen dat een werknemer zich ziek meldt omdat hij of zij geen zin heeft om te werken of omdat hij vindt dat er een andere 'goede' reden is om thuis te blijven. Uit het onderzoek komt het volgende naar voren:

  • 89% van de werknemers in Nederland doet nooit tegenover zijn werkgever alsof ze ziek zijn. Slechts 4,4% geeft aan dat ze zich wel eens ziekmelden als ze geen zin hebben om te werken en 6,6% meldt zich wel eens ziek als ze daar naar eigen idee een goede reden voor hebben, zonder dat ze ziek zijn.
  • In Denemarken doet 29% wel eens alsof ze ziek zijn. 21% geeft aan dat ze hier naar hun idee een goede reden voor hebben, terwijl 8% gewoon geen zin heeft. Denemarken is hiermee het land dat de kroon spant.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de landen waar de werkgevers in vele gevallen vragen om een doktersbriefje, om op die manier het oneerlijke verzuim tegen te gaan, geen lager oneerlijk ziekteverzuim hebben. Opvallend is dat het percentage oneerlijk verzuim in deze landen juist hoger ligt.