Nieuwe inspecties arbeidsveiligheid in zorg Het laatste nieuws

Nieuwe inspecties arbeidsveiligheid in zorg

23-06-2014: De Inspectie SZW is kortgeleden gestart met een nieuwe ronde controles in de sector zorg en welzijn. Er wordt door de inspecteurs extra gecontroleerd bij ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekercentra. Tot het eind van het jaar zullen deze controles plaatsvinden.

Er zal door de inspectie met name gekeken worden naar maatregelen die werkgevers nemen om psychosociale arbeidsbelasting aan te pakken. In de zorg is dat namelijk de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd verzuim. Daarnaast wordt in ziekenhuizen ook gekeken naar het gebruik van veilige naaldsystemen en naar arbeidstijden van arts-assistenten. Een aantal eerdere overtreders krijgt nu opnieuw bezoek voor dit laatste punt.

De Inspectie SZW streeft naar veilig en gezond werken, ook in deze branche. De werkgever draagt samen met de werknemers de verantwoordelijkheid om wet- en regelgeving na te leven. Wanneer de wet- en regelgeving niet na wordt gekomen, kunnen er hoge boetes en sancties uitgedeeld worden. De huidige inspecties vinden plaats binnen een meerjarig inspectieprogramma, waarvan in juli een tussentijdse rapportage zal verschijnen.

Meer informatie over veilig en gezond werken in de sector zorg en welzijn is ook te vinden op: www.inspectieszw.nl/zorg