Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving in 2015 Het laatste nieuws

Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving in 2015

06-01-2015: Sinds 1 januari jongstleden heeft u te maken met gewijzigde wet- en regelgeving op bepaalde vlakken. Zo is onder andere de Participatiewet ingegaan en zijn de verlofmogelijkheden aangepast in de Wet arbeid en zorg (WAZO). In dit artikel vindt u een overzicht met enkele wijzigingen in de wet- en regelgeving die sinds de jaarwisseling van toepassing zijn.

  • De Participatiewet: deze wet voegt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. Werkgevers dienen in de periode 2015-2017 5.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wanneer uw organisatie een werknemer aanneemt die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan de gemeente het verschil tussen de loonwaarde van deze medewerker en het minimumloon vergoeden. Daarnaast zou uw organisatie ook gebruik kunnen maken van de no-riskpolis, jobcoaches en de mobiliteitsbonus. 
  • Moderniseringen regelingen voor verlof en arbeidstijden: er heeft een versoepeling plaatsgevonden in de regels voor het aanvragen en/of opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof. Daarbij komt dat werknemers nu ook vaker hun contracturen kunnen laten aanpassen.
  • De Werkkostenregeling (WKR): vanaf nu is deze verplicht. Uw werkgever kan niet meer kiezen tussen het oude systeem voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. Arbovoorzieningen op de werkplek zijn voortaan gericht vrijgesteld.
  • Wet Werk en Zekerheid: de eerste maatregelen worden hiervan ingevoerd. Werkgevers kunnen minder snel een proeftijd-, relatie of concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen. Daarnaast dient de werkgever uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van een tijdelijk contract schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden, de zogenoemde aanzegplicht. Ook is de mogelijkheid om de loondoorbetalingsverplichting uit te sluiten een stukje beperkter dan voorheen.
  • Het wettelijk minimumloon: deze is voor werknemers van 23 jaar of ouder sinds 1 januari 2015 gestegen naar €  1.501,80 per maand. De mobiliteitsbonus heeft een minimale leeftijd gekregen van 56 jaar in plaats van de oorspronkelijke 50 jaar en is de AOW-leeftijd opgelopen tot 65 jaar en 3 maanden.

 

Meer informatie ook te vinden op: Arbo Rendement