Na verzuim is goede begeleiding belangrijk Het laatste nieuws

Na verzuim is goede begeleiding belangrijk

19-12-2013: Het is voor bedrijfsartsen belangrijk om hun aandacht meer te gaan vestigen op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid in plaats van op de begeleiding naar werkhervatting. Peter Flach stelt dat de begeleiding van medewerkers die vanwege ziekte hun werk verzuimen, een belangrijke taak is voor de bedrijfsarts. Flach promoveert 8 januari 2014 aan de Rijksuniversiteit in Groningen waar hij als bedrijfsarts en onderzoeker werkt.

In zijn proefschrift richt Peter Flach zich op vier verschillende uitkomstmaten van verzuimbegeleiding, zoals duur tot aan werkhervatting, baanverlies tijdens verzuim, de duurzaamheid van de werkhervatting en het functioneren na werkhervatting, en de factoren die daarmee geassocieerd zijn. Daarbij maakte hij gebruik van gegevens zoals die door bedrijfsartsen en werkgevers routinematig worden vastgelegd. Uit het promotieonderzoek blijkt dat een te eenzijdige focus op het snel hervatten van het werk, het risico met zich meebrengt dat zieke medewerkers nog voordat ze hersteld zijn hun werkzaamheden hervatten. Vervolgens kan dit leiden tot een niet-duurzame werkhervatting, of in een verminderd functioneren in het werk. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek onder meer dat te weinig ondersteuning door de leidinggevende samen kan gaan met een grotere kans op baanverlies en ook een grotere kans dat nieuw verzuim door dezelfde diagnose plaatsvindt. Leidinggevenden spelen dan ook een belangrijke rol in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Na werkhervatting is het functioneren van medewerkers die zichzelf daadwerkelijk als gezond zien een stuk beter dan medewerkers die het idee hebben dat ze nog niet volledig hersteld zijn. Flach komt tot de conclusie dat, met het oog op de verouderde samenleving waarin steeds meer mensen last hebben van een chronische aandoening, dat bedrijfsartsen hun aandacht zoveel als mogelijk moeten leggen op het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.