Minder overlijdens door medische fout Het laatste nieuws

Minder overlijdens door medische fout

24-11-2013 - Het aantal medische fouten in ziekenhuizen is de afgelopen periode flink gedaald. Zo overleden er het afgelopen jaar 970 mensen door een medische of een organisatorische fout. Sinds 2008 is dit aantal gehalveerd, toen lag het aantal namelijk op 1970 mensen. Dit is gebleken uit een onderzoek dat vorige week werd gepubliceerd door NIVEL en EMGO+/VUmc in Nederlandse ziekenhuizen.

Ongeveer vijf jaar geleden zijn diverse partijen gestart om met het VMS Veiligheidsprogramma ziekenhuizen veiliger te maken. Dit wilden ze bereiken door meer toezicht en betere controle. De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen, betekenen voor de partijen die gestart zijn met het VMS Veiligheidsprogramma een succes. Er is gerealiseerd dat bijna alle ziekenhuizen een gecertificeerd Veiligheid Management Systeem (VMS) hebben en er zijn een flink aantal verbeteringen doorgevoerd.

In 2008 werd een zeer ambitieuze doelstelling gesteld betreffende het aantal fatale medische fouten. Toch is uit dit onderzoek gebleken dat vijftig procent reductie van de potentieel vermijdbare sterfte is bereikt. Het doel is om in de komende jaren dit beleid te continueren en dat de aandacht voor patiëntveiligheid structureel hoog blijft.