Minder gezond door agressie op het werk Het laatste nieuws

Minder gezond door agressie op het werk

02-10-2012 - Werknemers die op het werk slachtoffer waren van vormen van agressie, geven vaker dan niet-slachtoffers aan dat ze beschikken over een slechte gezondheid. Daarnaast zijn ze ook veelal minder tevreden over het werk en zijn ze vaker op zoek naar een andere baan. Dit geldt met name als ze te maken hebben gehad met agressie door leidinggevenden of collega's.

Van alle werknemers in Nederland tussen de 15 en 65 jaar, was in 2011 een op de drie slachtoffer van agressie op het werk. De agressie die het meeste voorkomt is externe agressie door klanten, patiiënten, leerlingen of passagiers. Bijna 25 procent van de werknemers had hiermee te maken. Bij 16 procent ging het om interne agressie door leidinggevenden of collega's.

Vooral slachtoffers van interne agressie geven een stuk vaker aan dat ze met een slechte gezondheid kampen. Vergeleken met slachtoffers van externe agressie geven slachtoffers van interne agressie twee keer zo vaak aan dat ze een slechte gezondheid hebben en ten opzichte van niet-slachtoffers is dit driemaal zo vaak. Ook het langdurig ziekteverzuim is iets hoger bij werknemers die te maken heeft met interne agressie. Bij externe agressie op het werk kan deze laatste conclusie niet getrokken worden.

Gezondheid en langdurig ziekteverzuim in 2011:
Gezondheid en ziekteverzuim

Werknemers die te maken hebben met interne agressie zijn ook vaker ontevreden over hun werk. Van hen meldt 15 procent (zeer) ontevreden te zijn over de werksituatie, tegen 8 procent van slachtoffers van externe agressie en 5 procent van de niet-slachtoffers.

64 procent van de werknemers die te maken hebben met agressie op de werkvloer geeft aan behoefte te hebben aan extra maatregelen tegen werkdruk en werkstress. Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan het aandeel dat maatregelen wenst tegen leidinggevende en collega's, namelijk 23 procent. Ook wil 54 procent van de slachtoffers van externe agressie maatregelen tegen werkdruk en werkstress en wil 'slechts' 22 procent maatregelen jegens de externe betrokkenen. Van de niet-slachtoffers is bijna een derde voor extra maatregelen tegen werkdruk en werkstress.

Aanvullende maatregelen?