Migraine op het werk is een verborgen probleem Het laatste nieuws

Migraine op het werk is een verborgen probleem

20-11-2014: In totaal zijn er in ons land ongeveer 3,1 miljoen migrainepatiënten tussen de 18 en 65 jaar. Gemiddeld hebben iedere dag 70.000 Nederlanders te maken met een migraineaanval. Een groot deel van de mensen die last hebben van migraine vertellen dit niet op hun werk. Dit leidt tot onnodig verzuim en productieverlies. Om deze reden nam de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) het initiatief tot het opstellen van een richtlijn met als titel 'Mensen met migraine...aan het werk!'.

De richtlijn is een afgeleide van de professionele richtlijn voor artsen en andere behandelaars. In deze zogenaamde publieksversie van de richtlijn staan tips en aanbevelingen die met name gericht zijn op niet-medici, in het bijzonder de mensen die lijden aan migraine en de werkgevers en collega's hiervan. De belangrijkste tip die wordt gegevens: "Heb het er maar eens over"!

Over het algemeen weten veel werkgevers niet wat migraine precies is. Wel zullen ze zich moeten realiseren dat migraine geen normaal hoofdpijntje is maar een serieuze aandoening. Wanneer werknemers niet over hun migraine vertellen, zullen ze dan ook niet veel steun ontvangen. Daarnaast is het voor werknemers belangrijk dat ze zich het volgende realiseren:

- Er valt iets te doen aan migraine. Meer dan één miljoen migrainepatiënten bezoekt geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is;
- Welke kenmerken, zowel factoren uit de omgeving als persoonlijke eigenschappen, een migraineaanval op het werk kunnen versnellen of verergeren;
- Op welke manier deze uitlokkende factoren in overleg met de werkgever kunnen worden aangepakt.

Naar schatting verzuimen werknemers met migraine gemiddeld drie tot zeven dagen extra als gevolg van hun ziekte. Verzuim is echter lang niet altijd nodig in deze gevallen. Het doel van de richtlijn is dat de tips en aanbevelingen leiden tot een hogere inzetbaarheid van medewerkers, minder productiviteitsverlies en een betere onderlinge verstandhouding tussen leidinggevenden, medewerkers en hun collega's.