Meeste arbeidsongevallen in metaal- en bouwsector Het laatste nieuws

Meeste arbeidsongevallen in metaal- en bouwsector

21-07-2016: Vergeleken met werknemers in andere beroepsgroepen , geven metaal- en bouwarbeiders vaker aan een arbeidsongeval te hebben gehad waardoor ze één of meerdere dagen verzuimden. Daarnaast spreken ze hun collega's meer dan gemiddeld aan op onveilig of ongezond werken. Deze conclusies kunnen getrokken worden naar aanleiding van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd. 

Arbeidsongeval met een dag verzuim
In 2015 had 5,1 procent van de werknemers die metaalarbeider of machinemonteur zijn en 4,8 procent van de bouwarbeiders een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim. Voor alle werknemers lag dit percentage op 1,4 procent. Er zijn nog enkele beroepsgroepen waarin werknemers regelmatig slachtoffer zijn van een arbeidsongeval en vervolgens een dag verzuimen. Voorbeelden hiervan zijn voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen, bedieners van mobiele machines, tuinders, akkerbouwers en veetelers. 

Mannen doen gevaarlijker werk dan vrouwen
In de beroepsgroepen waarin zich de meeste arbeidsongevallen met verzuim voordoen, werken 9 van de 10 keer meer mannen dan vrouwen. Alleen onder sociaal werkers en groeps- en woonbegeleiders is dat andersom. Vrouwen hebben dan ook minder vaak een arbeidsongeval dan mannen: in 2015 had 1,0 procent van de vrouwelijke werknemers een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde, bij de mannelijke werknemers lag dit op 1,7 procent. 6 van de 100 mannen geeft aan regelmatig gevaarlijk werk te doen, bij de vrouwen is dit 2 op de 100.

Elkaar aanspreken op onveilig werken
Ruim 8 op de 10 metaal- en bouwarbeiders - de beroepsgroepen met de meeste arbeidsongevallen met verzuim - zeggen hun collega's aan te spreken op onveilig en/of ongezond werken. Ruim 7 van de 10 geven aan dat ze te horen krijgen van collega's wanneer zij onveilig of ongezond werk verrichten. Elektriciens en elektronicamonteurs spreken elkaar het meest aan op onveilig werken, Dit percentage ligt namelijk op 89 procent.  
    
Volledige artikel: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/29/meeste-arbeidsongevallen-onder-metaal-en-bouwarbeiders