Meer en langer verzuim door depressiviteit Het laatste nieuws

Meer en langer verzuim door depressiviteit

22-11-2012 - Afgelopen maandag publiceerde 365 een analyse, gehouden onder 1 miljoen werknemers, waaruit blijkt dat er voor het tweede jaar op rij een explosieve toename plaats heeft gevonden van het aantal medewerkers dat uitvalt met een depressie. Er vallen niet alleen maar meer werknemers uit (in 2011 26% meer ten opzichte van 2010), ook de duur van het verzuim per werknemer is flink toegenomen: gemiddeld 22% meer verzuimdagen per werknemerin 2011.

Het totaal aantal verzuimdagen van werknemers die uit zijn gevallen met een depressie, steeg van 2010 op 2011 met maar liefst 55%. Uit de analyse van 365 blijkt dat deze toename ook in 2012 zal gaan doorzetten. "Met alle persoonlijke gevolgen voor de werknemer van dien, als ook de groter wordende financiële gevolgen voor de werkgever" aldus Rob Hoedeman, stafarts bij 365.

Binnen veel organisaties is er sprake van een toenemende werkdruk. Hier wordt verschillend op gereageerd door werknemers. De groep die hier niet goed op reageert en vervolgens in somberheid belandt, wordt steeds groter, aldus 365. Hoedeman zegt: "Werknemers blijken (vaak uit angst voor het verlies van hun baan) langer door te lopen met klachten. Dat verklaart de langere verzuimduur." Al met al zorgt dit voor een groeiende kostenpost: gemiddeld blijkt een werknemer met een depressie 30 dagen uit te vallen en kost daarmee een werkgever in totaal ongeveer € 6.000,-. Daarna blijft er een kans op herhaling van maar liefst 50% en is het verzuim onder werknemers met een depressie 9 keer zo hoog.

Daarnaast heeft een werkgever ook te maken met de zogenoemde onzichtbare kosten. Veel werknemers met een depressie werken door, of zijn voorafgaand aan en na een depressie wel op het werk aanwezig, maar minder productief en effectief. Ondanks dat het begrijpelijk is dat werkgevers in een onzeker economisch klimaat zich focussen op efficiëntie, blijft het belangrijk om veel aandacht te schenken aan de werknemers op de werkvloer om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren.

Symptomen van depressie zijn: langdurige somberheid in combinatie met onder meer verstoorde slaap, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, traagheid, lichamelijke onrust en schuldgevoelens. Bij verzuim met een depressie gaat het om langer dan twee weken ongewoon somber zijn en/of nergens meer plezier aan beleven in combinatie met vijf van de genoemde overige symptomen. Het totale verzuim is aan het afnemen, maar het verzuim door bijvoorbeeld depressies neemt dus toe.

Vanuit een combinatie van privé- en werkproblematiek onstaat over het algemeen een depressie. Werkgevers kunnen zelf veel doen om werknemers te helpen. Positieve emoties werken beschermed tegen een neerwaarste spiraal. Deze positieve emoties zorgen voor een betere stemming en meer energie, met als gevolg 18% meer productiviteit en 12% meer omzet.

Hoedeman: "De financieel gunstige effecten van positieve emoties laten niet lang op zich wachten. We weten namelijk ook uit wetenschappelijk onderzoek dat je met een betere stemming aantoonbare productiviteitstijging teweeg kunt brengen". "Helaas blijkt uit onderzoek ook dat veel managers moeite hebben om bij werknemers positieve emoties op te roepen. Ik verwacht dat door toenemende aandacht voor het creeeren van positieve emoties bij werknemers, de 'onzichtbare' kosten met 15% teruggedrongen kunnen worden en het verzuim als gevolg van een depressie met 10 tot 15% verminderd kan worden. Hiermee verlaagt een werkgever met 100 werknemers indicatief zijn jaarlijkse kosten met € 12.000,- en draagt uiteraard bij aan goed werkgeverschap!"