Meer controles op werken met gevaarlijke stoffen Het laatste nieuws

Meer controles op werken met gevaarlijke stoffen

25-08-2016: Deze maand is de Inspectie SZW gestart met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Er wordt bekeken of deze bedrijven voldoen aan de zogenoemde REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Daarnaast heeft de Inspectie ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen, zijn bedrijven verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen. Bedrijven kunnen alleen de juiste maatregelen nemens als zij over juiste informatie beschikken en de risico's kennen van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Het VIB is hier een van de belangrijkste informatiebronnen voor. Leveranciers van stoffen zijn dan ook verplicht om een VIB mee te leveren. 

Op basis van eerdere inspecties heeft de Inspectie vooral aandacht voor het VIB bij bedrijven in een aantal specifieke sectoren, namelijk in de volgende sectoren:

  • Gevelreiniging - verwijdering van graffiti, impregneren van muren en daken
  • Auto- en vrachtwagenreiniging - schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen
  • Vloercoatingbedrijven
  • Betonrenovatie
  • Schilders

Vaak zijn de gebruikte VIB's te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Daarnaast is een deel van de gebruikte VIB's van slechte kwaliteit of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bedrijven kunnen hun VIB's controleren op www.VIB-check.nl. Hier kunnen bedrijven met de VIB-checklist vanaf nu gemakkelijk zelf controleren of de VIB's de juiste informatie bevatten. 

Met de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen (http://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=ef610c026a5ccc05429c6d3de2404a88) kunnen bedrijven in vier stappen checken of er een goede invulling wordt gegeven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierin zijn ook de REACH-verplichtingen voor de eindgebruiker meegenomen.