Meer aandacht voor ziekteverzuim dan vitaliteit Het laatste nieuws

Meer aandacht voor ziekteverzuim dan vitaliteit

16-11-2015: Uit het jaarlijkse onderzoek van de MKB marktmonitor is gebleken dat meer dan de helft van het MKB dit jaar aandacht heeft voor het reduceren van ziekteverzuim. Als het gaat over het vitaliteitsbeleid geeft 53 procent van het MKB aan dat ze ziekteverzuim hierin als belangrijkste focuspunt zien. Er worden nog altijd een stuk minder preventieve maatregelen gefaciliteerd op het gebied van vitaliteit. Dit zou meer aandacht moeten verdienen van het MKB! 

Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction, in opdracht van uitzendorganisatie Unique onder 2142 MKB ondernemers. Hierin werden ze ondervraagd over thema's als bedrijfseconomische en personele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Wanneer bedrijven een vitaliteitsbeleid hanteren, wordt er speciale aandacht besteedt aan het welzijn van de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het faciliteren van sporten op het werk of fruit op het werk. De handel voert het minst vaak een vitaliteitsbeleid uit (slechts 20 procent), de zorg het meest (41 procent). Arbeidsvoorwaarden op het gebied van vitaliteit komen heel weinig voor (10 procent). Daarnaast ontbreekt bij 79 procent van de ondernemers de mogelijkheid tot het sporten op het werk en bij 72 procent ontbreekt fruit. 

http://www.unique.nl/marktmonitor