Meer aandacht voor veiligheid bij bouwen in stad Het laatste nieuws

Meer aandacht voor veiligheid bij bouwen in stad

10-04-2013 - Er zal in de periode van 15 april tot en met 8 mei 2013 door de Inspectie SZW opnieuw intensief gecontroleerd worden op het veilig gebruik maken van klimmaterieel en rolsteigers op bouwlocaties in binnensteden. Hiermee zal het uiteindelijk valgevaar teruggedrongen moeten worden.

Er zal met name controle plaatsvinden bij de kleinere bouwlocaties, zoals in binnenstedelijke gebieden. Het komt veel voor dat bij deze kleinere bouwlocaties meerdere bedrijven tegelijkertijd, in een beperkte ruimte actief zijn aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud, sloop- en installatiewerk. Centraal staat het juiste gebruik van ladders, trappen, kamersteigers en rolsteigers. Bedrijven waarbij de komende weken afwijkingen of overtredingen worden vastgesteld en boetes worden opgelegd, krijgen hoe dan ook een vervolgbezoek waarbij de werkgever dient aan te tonen dat de noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht en de arbozorg op orde is.

Zoals ook eerder geschreven in een nieuwsartikel zijn per 1 januari de boetes die opgelegd worden op basis van de Arbeidsomstandighedenwet aanzienlijk verhoogd. Bij herhaalde overtredingen worden de boetes snel verdubbeld en bij een derde overtreding kan de bedrijfsvoering zelfs worden stilgelegd. Voor bouwondernemingen komt hierbij dat per 1 januari het locatiebeginsel is veranderd. Voortaan zal bij bouwwerkzaamheden korter dan zes maanden op dezelfde locatie worden teruggekeken over een periode van een aantal jaren waarin het bedrijf dezelfde soort overtredingen heeft begaan, ongeacht of deze feiten zijn begaan op verschillende bouwlocaties.

Vorig jaar werd er door de Inspectie SZW een zelfde soort controleactie georganiseerd. Toen constateerde de Inspectie dat op maar liefst 84% van de onderzochte locaties onveilig werd gewerkt. In totaal werden er destijds ruim 650 bouwlocaties bezocht. Het werk werd in 265 gevallen direct stilgelegd. De Stichting Arbouw heeft mede naar aanleiding hiervan 2 nieuwe A-bladen uitgegeven; één voor rolsteigers en één voor ladders en trappen. Daarnaast presenteerde brancheorganisatie VSB eerder dit jaar verbeterde werkmethoden om rolsteigers veilig op en af te bouwen.

De komende jaren zal de veiligheid op bouwlocaties de aandacht blijven houden van de Inspectie. Lettende op de ernst van het risico blijft de Inspectie aandacht besteden aan valgevaar. Bedrijven die herhaaldelijk in overtreding zijn, zullen hoe dan ook streng worden aangepakt, aldus de Inspectie.