Medprevent vestigt zich definitief in Groningen Het laatste nieuws

Medprevent vestigt zich definitief in Groningen

11-01-2017: Medprevent heeft gekozen voor een definitieve vestiging in Groningen. Afgelopen jaar is er al incidenteel gebruik gemaakt van deze locatie in Groningen maar vanaf donderdag 12 januari 2017 vestigen wij ons permanent in het kantoorgebouw De Hoornse Borg, gelegen aan de zuidkant van de stad Groningen, in de wijk Corpus den Hoorn.

De nieuwe vestiging zal gebruikt worden voor verzuimspreekuren voor werkgevers en werknemers. Daarnaast zullen er medische beroepskeuringen, rijbewijskeuringen, Preventief Medische Onderzoeken (PMO's) en Periodiek ArbeidsGezondheidskundige Onderzoeken (PAGO's) worden uitgevoerd.

Met de nieuwe vestiging willen we graag een bijdrage leveren aan het beperken van de gezondheidsrisico's in het bedrijf, het ziekteverzuim van werknemers verminderen en de re-integratie na een ziekte bevorderen. Om bedrijven in de provincie Groningen nog beter te kunnen bedienen, is deze locatie in de stad Groningen uiteraard ideaal.

Naast de vaste locaties in Lippenhuizen en Groningen kunnen wij incidenteel en op aanvraag, voor verzuimspreekuren en medische keuringen, gebruik maken van locaties in Sneek, Leeuwarden, Hoogeveen, Zwolle, Almere en Amsterdam.

Medprevent, locatie Groningen
Paterswoldseweg 806
9728 BM Groningen