Maatregelen tegen fysieke belasting noodzakelijk Het laatste nieuws

Maatregelen tegen fysieke belasting noodzakelijk

12-11-2015: In Nederland voeren er bijna 3 miljoen werknemers fysiek belastend werk uit. Fysiek belastend werk betekent regelmatig kracht zetten, vaak herhalende bewegingen maken of in ongunstige houdingen werken. Meer dan 30 procent van deze groep heeft behoefte aan maatregelen om fysieke belasting te voorkomen. Deze cijfers komen voort uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2014) van TNO en CBS. 

Wanneer er geen maatregelen worden genomen om fysiek belastend werk tegen te gaan, is de kans op lichamelijke klachten groot. Van alle aan het werk gerelateerde verzuimdagen, is 38% van de gevallen te linken aan klachten aan het bewegingsapparaat, 30% is te wijten aan fysiek belastend werk. Over het gehele jaar gezien betekent dit 800 miljoen euro aan kosten door o.a. loondoorbetaling van extra verzuimdagen door beroepsziekten door fysieke belasting. 

Van alle werkgevers in Nederland geeft 45% aan dat fysieke belasting een belangrijk arbeidsrisico vormt in hun bedrijf. Dit betekent dat dit risico in ruim 165.000 bedrijven bestaat (Werkgevers Enquête Arbeid 2014). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in 2014, samen met TNO en Buro voor Fysieke Arbeid, gestart met het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Het doel van dit netwerk is om met meerdere bedrijven kennis te delen over de aanpak van fysiek zwaar werk.  

Donderdag 5 november is er een bijeenkomst geweest over innovaties in de aanpak van fysieke belasting. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 120 verschillende werkgevers uit o.a. de bouw, het onderwijs, industrie, transport en gezondheidszorg, gingen aan de slag met de vraag hoe zij van fysiek zwaar werk duurzaam werk kunnen maken. Het thema was leren en innoveren. Hoe kunnen werkgevers beter gebruik maken van de huidige innovaties? Hoe belangrijk gaan robots worden in het werk? En hoe kunnen werknemers al van jongs af aan leren om fysieke belasting te beperken? Allemaal vragen die tijdens deze bijeenkomst centraal stonden!