Maakt een goede RI&E een bedrijf veiliger? Het laatste nieuws

Maakt een goede RI&E een bedrijf veiliger?

27-01-2015: Een goede RI&E begint bij de aandacht die er binnen een bedrijf is voor een goede RI&E. Wil de directie weten wat de risico's zijn binnen het bedrijf en of deze ook voldoende beheerst worden of is het een document om aan de wet te voldoen?! Het verschil tussen 'ik wil een RI&E' of 'ik moet een RI&E hebben' is dat de RI&E in het eerste geval een dynamisch document is (er gebeurt ook daadwerkelijk wat met de risico's binnen het bedrijf). In het andere geval staat het mooi voor in de kast.

De kwaliteit van een RI&E is ook belangrijk. Wie heeft de RI&E uitgevoerd? Wie heeft dit proces binnen het bedrijf begeleid? Heeft de RI&E voldoende diepgang? Allemaal vragen die je als bedrijf moet afvragen op het juiste moment.

Een RI&E is een verbetertool voor zowel het management als de medewerkers om de veiligheid binnen het bedrijf continu te verbeteren. Voor het management is het van belang om regelmatig te checken of de risico’s nog op de juiste wijze worden beheerst, maar ook welke risico’s kunnen worden gereduceerd of worden weggenomen (uw plan van aanpak). Voor de medewerker is het een handleiding om veilig te werken. De RI&E bschrijft de risico’s waaraan een medewerker wordt blootgesteld, maar ook de maatregelen die de medewerker moet nemen.

Door continu veilig werken mee te nemen in uw planning en uitvoering (de RI&E kan goed als input dienen) worden risico’s minder of anders gezegd beter beheerst. Kortom uw bedrijf wordt veiliger!

Wilt u meer uit een RI&E halen? Schakel de deskundigen bij Medprevent in en de eerste stap is gezet.