Lichte stijging aantal arbeidsongevallen 2012 Het laatste nieuws

Lichte stijging aantal arbeidsongevallen 2012

08-05-2013 - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), heeft de cijfers kenbaar gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van 2012. Hieruit blijkt dat het aantal ongevallen per 100.000 werknemers gestegen is ten opzichte van 2011. Terwijl in 2011 nog 11800 arbeidsongevallen werden gemeld, is dit in 2012 opgelopen tot 12800. Al met al dus een stijging van 1000 meldingen. Het totaal aandeel werknemers met een ongeval is daarmee met 0,2% gestegen van 6,5% naar 6,7%.

De NEA is een bijzonder grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. De enquête wordt ieder jaar uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ruim 25.000 werknemers hebben in 2012 de NEA-vragenlijst digitaal of op papier ingevuld. De enquête biedt informatie over de arbeidssituatie van werknemers, zoals hun beroep, werktijden en diverse soorten van arbeidsrisico's, zoals agressie, werkdruk, fysieke belasting en arbeidsongevallen. Ook worden de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en (werkgerelateerde) gezondheid en veiligheid van de werknemers door de NEA aan de kaak gesteld.

De volgende link bevat de cijfers, afkomstig van het CBS: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81633NED&LA=NL