Landelijke dag voor bedrijfshulpverleners en hulpontvangers Het laatste nieuws

Landelijke dag voor bedrijfshulpverleners en hulpontvangers

17-07-12 -  Aanstaande maandag 5 november wordt er voor de eerste keer met de Dag van de BHV landelijk aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland. Vanaf heden zal elke eerste maandag van de maand november deze bijzondere dag plaatsvinden.

De dag kent drie doelstellingen. De meest belangrijke is: waardering en support binnen het bedrijf voor de bedrijfshulpverlener. De collega BHV-er zet zich tenslotte in voor een ander, niet voor zichzelf. Op dit moment is dat besef er te weinig.

De tweede doelstelling die gesteld is met deze dag is dat er aandacht wordt gegenereerd voor welzijn en veiligheid van zowel de eigen medewerkers als de bezoekers. Een organisatie kan met goed BHV-beleid aantonen dat zij de BHV-organisatie niet alleen als een verplichting vanuit de Arbowet zien.

De eerste minuten na een ongeval zijn van groot belang. Op de BHV-ers rust de zware verantwoordelijkheid om juist in deze eerste minuten adequaat te handelen totdat de professionele hulp gearriveerd is. De dag van de BHV heeft daardoor ten derde tot doel gesteld dat mensen beseffen dat BHV verder gaat dan 'slechts' opleiden en nascholen. Vanuit de overheid wordt het regelmatiger oefenen dan ook veelal genoemd.

Naar schatting overkwam in 2010 224.000 werknemers een arbeidsongeval met letsel en verzuim tot gevolg, zo blijkt uit TNO's Arbobalans 2011. De bedrijfshulpverleners die bij een calamiteit als eerste worden opgeroepen, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.
Via de website www.dagvandebhv.nl kunnen personen worden aangemeld voor de award BHV-er van het jaar! Aan de verkiezing is een geldprijs en een schenking aan een goed doel verbonden.