Laagste ziekteverzuim sinds 1996 Het laatste nieuws

Laagste ziekteverzuim sinds 1996

05-09-2013 - Het ziekteverzuimpercentage is sinds 1996 niet meer zo laag geweest als het was in 2012. In 2012 lag het ziekteverzuimpercentage op 4,0%. In het tijdvak 1996-2012 zijn eigenlijk twee periodes te onderscheiden. Tussen 1996 en 2003 varieerde het ziekteverzuim van 4,6% tot 5,5%, met een gemiddelde van 5,1%. Vanaf 2004 is het ziekteverzuim behoorlijk gedaald. Tussen 2004 en 2012 lag het vrijwel constant op 4,1%, met in 2012 dus voor het eerst 4,0%.

De Wet Verbetering Poortwachter heeft een positieve invloed gehad op het verzuim in Nederland. 1 april 2002 werd deze wet van kracht met de bedoeling om de instroom in arbeidsongeschiktheid te beperken. Werkgevers werden hiermee volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Het CBS publiceerde afgelopen week de volgende tabel met het ziekteverzuimpercentage tussen 1996 en 2012:

ziekteverzuim 1996-2012