Laagste niveau ziekteverzuim sinds 1996 Het laatste nieuws

Laagste niveau ziekteverzuim sinds 1996

31-03-2014: Het ziekteverzuimpercentage is in 2013 afgenomen tot het laagste niveau sinds de start van de metingen in 1996, namelijk 3,9 procent. Dit is vandaag gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2012 lag het ziekteverzuimpercentage op 4,0 procent.

Tussen 2004 en 2011 was het percentage continu behoorlijk constant. De afgelopen twee jaren echter is het verder gedaald. Reden hiervan kan de ongunstige economie zijn, aldus het CBS. in 2013 waren er gemiddeld nog maar 39 op de duizend werknemers ziek.

Na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, waardoor de verantwoordelijkheid voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie bij de werkgever is komen te liggen, is het verzuimpercentage langzaam gedaald.

In grotere bedrijven ligt het ziekteverzuim hoger dan bij kleine bedrijven. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim vorig jaar 1,6 procent tegenover een verzuim van 3,4 procent bij ondernemingen met tussen de tien en honderd werknemers. Het hoogste percentage werd gemeten bij bedrijven met meer dan honderd werknemers, namelijk 4,7 procent.

Het laagste verzuimpercentage werd genoteerd in de horeca met 2,2 procent. Reden hiervan is onder andere dat het relatief veel kleine bedrijven heeft en doordat het gemiddeld de jongste werknemers heeft. Ook in de landbouw en in de financiële dienstverlening was het ziekteverzuimpercentage laag. Aan de andere kant van de medaille de sectoren met hoge verzuimpercentages, namelijk in het onderwijs, openbaar bestuur, zorg en water- en afvalbedrijven.