Intensieve controle op asbest noodzakelijk Het laatste nieuws

Intensieve controle op asbest noodzakelijk

16-07-2013 - Nog altijd ligt het aantal overtredingen dat gemaakt wordt bij het verwijderen van asbest te hoog. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW voerde in 2012 391 controles uit bij saneringslocaties. Bij 70% van de inspecties werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd. Al met al kan geconcludeerd worden dat ook in deze sector, waar gewerkt wordt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, 'veilig werken' nog niet vanzelfsprekend is. Maar liefst 50% van de overtredingen waren voor de Inspectie van dusdanige ernst, dat ze het werk onmiddelijk stillegden, boetes uitdeelden en/of proces-verbaal opmaakte.

Bovenstaande cijfers en conclusies werden gedaan in de vorige week verschenen 'Sectorrapportage Asbest 2013'. In Nederland, en met name in gebouwen van voor 1994, is nog voldoende asbest te vinden. In dat jaar werd uiteindelijk een totaalverbod op import, productie en gebruik van asbest van toepassing. De reden hiervoor is dat blootstelling aan asbestvezels levensbedreigend kan zijn. Jaarlijks sterven er tussen de 900 en 1300 mensen aan de gevolgen van blootstelling in het verleden. De Inspectie hecht daarom ook veel belang aan het voorkomen van blootstelling aan asbest. De afgelopen jaren is ook gebleken dat de regels op dit gebied nog niet goed werden nageleefd.

Zoals eerder vermeld heeft de Inspectie in 2012 391 inspecties verricht bij werklocaties waar gecertificeerde bedrijven asbest saneren. Op 275 locaties (70%), werden 582 overtredingen geconstateerd. De meest voorkomende overtredingen betreffen het niet- of onvoldoende noodzakelijke maatregelen nemen om emissie van asbestvezels te voorkomen, het in verkeerde verpakking afvoeren van asbest, het niet beschikken ofver een werkplan of er niet naar werken en het niet verwijderen van alle asbest voordat gestart wordt met verdere sloopactiviteiten. Het handhavingspercentage is gestegen van 55 à 60% de afgelopen jaren, naar 70%. De intensieve aanpak van de Inspectie zal hier ongetwijfeld een rol in spelen. Er is geen aanwijzing dat er onveiliger gewerkt wordt dan in de afgelopen jaren. Wel geeft de Inspectie aan dat het handhavingspercentage met 70% veel te hoog ligt voor een sector waar de bedrijven en werknemers gecertificeerd zijn.

Ook de aandacht voor malafide saneringen is toegenomen. In totaal zijn er bij deze bedrijven 205 inspecties uitgevoerd. De Inspectie SZW doet dit niet alleen. Bij de aanpak van deze malafide saneringen werkt de Inspectie nauw samen met andere inspectiediensten als bouw- en woningtoezicht van de gemeenten, milieuteams van de politie en het Openbaar Ministerie. Bij de malafide saneringen wordt over het algemeen bewust de wet- en regelgeving ontlopen om financieel voordeel te behalen. Naar aanleiding van de inspecties lopen er meerdere strafrechtelijke onderzoeken tegen dergelijke praktijken.

Ook de komende tijd zal de aanpak van het asbestinspectieteam niet veranderen. De Inspectie zal bij bedrijven die herhaaldelijk en veelvuldig de regels overtreden gebruik maken van de mogelijkheid om bedrijfsactiviteiten tot maximaal drie maanden stil te leggen. Ook zijn de boetebedragen twee tot drie keer zo hoog sinds 1 januari 2013. Daarnaast maakt ook de aandacht voor de risico's van asbest in andere sectoren die bij hun werk ermee in aanraking kunnen komen deel uit van de vervolgaanpak. Zo vinden er in 2013 onder andere inspecties plaats in de scheepsreparatie en -onderhoudbranche. Deze inspecties worden verricht naar aanleiding van signalen die gekregen zijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport, over het nog aanwezig zijn van asbest  ook in schepen die na 1994 zijn gebouwd.