Inspectie vraagt aandacht voor RI&E Het laatste nieuws

Inspectie vraagt aandacht voor RI&E

23-06-2015: Vorige week, tijdens de week van de RI&E, hebben 1000 kleine bedrijven een brief van de Inspectie SZW ontvangen. Hierin is hen gevraagd om de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen. Daarnaast is hen ook gevraagd naar de aanwezigheid van een preventiemedewerker in het bedrijf. 

Het doel van deze schriftelijke inspectieactie is om aandacht te vragen voor de naleving van deze wettelijke verplichtingen op het terrein van Arbozorg. Het heeft plaatsgevonden bij bedrijven en instellingen in de sectoren die het slechtst scoren op naleving van deze verplichtingen. Ook zijn er enkele honderden bedrijven telefonisch benaderd met dezelfde vragen.

Wanneer bedrijven die de brief ontvangen hebben of die telefonisch benaderd zijn geen, of geen goede RI&E opsturen, wordt er een waarschuwingsbrief gestuurd. Deze bedrijven zullen ook geselecteerd worden voor een inspectiebezoek in 2016.  De RI&E vormt de basis voor gezond en veilig werken op de werkvloer. Met dit document kan een bedrijf laten zien hoe zij hier in de praktijk invulling aan geeft en hoe men omgaat met bepaalde risico's. 

Ook heeft de Inspectie een e-publicatie gelanceerd, getiteld 'Gezond en veilig werken. Hoe doet ú dat?'. De e-publicatie geeft praktische tips om met preventieve maatregelen aan de slag te gaan.