Inspectie SZW wijst op tekortkomingen omtrent RI&E Het laatste nieuws

Inspectie SZW wijst op tekortkomingen omtrent RI&E

09-06-2017: De Inspectie SZW heeft in mei 'Arbo in Bedrijf 2016' gepubliceerd. Hierin wordt de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico's en de genomen maatregelen in 2016 onderzocht.

Eén van de conclusies hieruit is dat bij veel bedrijven de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontbreekt. Van alle bedrijven heeft namelijk 45% een RI&E, waarbij werkgevers aangeven niet bekend te zijn met de Arbowetgeving en de verplichting van een RI&E. Samen met het hebben van een plan van aanpak (38%) en het hebben van een preventiemedewerker (47%) is de RI&E één van de minst nageleefde eisen.

De Inspectie SZW wijst er in het rapport op dat lang niet iedere organisatie zijn risico's kent. 13% van de werkgevers gebruikt het hebben van onvoldoende kennis om een RI&E uit te kunnen voeren. Inspecteurs concluderen dat zo'n 35% van alle RI&E's belangrijke risico's mist en in enkele gevallen worden er helemaal geen risico's besproken.

De kennis die nodig is om op juiste wijze een RI&E op te stellen schiet in veel gevallen tekort. Wel is de Preventiemedewerker vaak betrokken bij het opstellen van een RI&E. De preventiemedewerker is echter slechts bij 47% van de bedrijven aangesteld, een rol die bij zes op de tien bedrijven ook nog eens door de werkgever zelf is ingevuld (dat mag bij kleine bedrijven). De kennis wordt door Preventiemedewerkers verkregen door ervaring (85%). 15% van de Preventiemedewerlers is dus slechts gericht geschoold op veiligheid.

Wilt u meer weten over het in kaart brengen van de risico's, over veiligheid en/of over de Preventiemedewerker? U kunt hiervoor terecht bij Medprevent. Wilt u het maken van een RI&E liever volledig uit handen geven? Wij kunnen uw volledige RI&E uitvoeren!

Van 12 t/m16 juni 2017 is de Week van de RI&E. Profiteer nu van 10% korting op het maken van uw volledige RI&E!

Arbo in Bedrijf 2016 - Inspectie SZW