Hoog asbestrisico bij grond- weg- en waterbouw Het laatste nieuws

Hoog asbestrisico bij grond- weg- en waterbouw

12-12-2013: Bij veel werkzaamheden in de grond- weg- en waterbouw is er sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest. Dit is althans de conclusie van diverse inspecties door de Inspectie SZW. In de periode van april 2012 tot en met juni 2013 zijn er inspecties uitgevoerd bij 240 aannemers en 56 opdrachtgevers. Wel is een van de conclusies dat in vergelijking met eerdere inspecties in 2010 er duidelijke verbeteringen zijn waargenomen. Echter, het aantal ernstige risico's is nog altijd te hoog.

In totaal hadden 138 van de 240 aannemers hun zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid niet op orde. In 35 gevallen was het zelfs zo erg dat de Inspectie SZW de werkzaamheden op die locatie direct stillegden. Er was hier sprake van direct ernstig gevaar voor de werknemers. De inspecties waren met name gericht op de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en asbest in de grond. Daarnaast werd er uiteraard geïnspecteerd op andere risico's als bedelving, verdrinking, aangereden worden en aanwezigheid van explosieven. Het aantal zaken dat niet in orde was is het hoogst bij het leggen van kabels en leidingen en het laagst bij baggeren. Tijdens de projectperiode steeg het aantal locaties die in orde waren. Het percentage daalde van 65% in 2012 naar 46% in 2013.

De inspecties bij de opdrachtgevers waren met name gericht op het vooronderzoek naar de samenstelling van de grond. Projecten worden te vaak onvoldoende voorbereid. Bij 45 van de 56 opdrachtgevers werden overtredingen vastgesteld. Meest voorkomende overtreding was de afwezigheid of onvolledigheid van informatie over de samenstelling van de grond en/of de aanwezigheid van explosieven.

Vaak is het zo dat het risico op explosieven in de grond pas serieus wordt genomen als er meerdere zware explosieven worden aangetroffen, aldus de Inspectie. En ook dan bestaat nog altijd de neiging om dit af te doen als een incident. Om hier onderzoek naar te doen is vaak te kostbaar voor een opdrachtgever en ook het risico op daadwerkelijke ontploffingen is klein. Echter, als dit wel gebeurt, is het vaak wel fataal. De Inspectie vindt dit daarom wel een belangrijk aspect. 

Volledige rapport: Verontreinigde grond Bouw 2012-2013