Hardere aanpak van overtredingen Het laatste nieuws

Hardere aanpak van overtredingen

19-12-2012 - Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving overtreden, zullen vanaf begin 2013 harder worden aangepakt. Dit is vorige maand bekendgemaakt in Den Haag door Inspecteur - generaal Jan van den Bos. Tijdens een bijeenkomst werd een toelichting gegeven op het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie. Duidelijk werd dat de focus ligt op het aanpakken van misstanden en overtreders. Tja, wat moet ik daar als bedrijf mee, zult u misschien zeggen? Het antwoord is simpel, zorg dat de risico's in kaart gebracht zijn en adequate maatregelen zijn genomen. Daarvoor is het essentieel dat uw organisatie beschikt over voldoende deskundigheid (Arbeidsomstandighedenwet art. 13). Voor veiligheid en gezondheid bent u bij Medprevent aan het juiste adres! Om de risico's binnen uw bedrijf goed in kaart te brengen, is het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van groot belang!

In oktober is de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW aangenomen door de Eerste Kamer. Hierdoor krijgt de Inspectie meer mogelijkheden voor de vernieuwde en strengere aanpak. Zo gaan de boetes vanaf 1 januari 2013 flink omhoog en bestaat er de mogelijkheid om de bedrijfvoering van hardnekkige overtreders voor maximaal 3 maanden stil te leggen.

De Inspectie werkt 'risicogericht'. Dit betekent dat er vooral gekeken wordt naar sectoren waar de kans op misstanden het grootste is. Het gaat dan om sectoren waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel valt te halen door de regels te overtreden. Er is dan vaak sprake van ongeschoold, vuil en gevaarlijk werk.

De werkgever kan bij illegale arbeid een boete verwachten van € 12.000,- i.p.v. de oorspronkelijke € 8.000,-. Zeven jaar geleden lag de boete bij een dergelijke overtreding nog op slechts € 900,-. Verder spoort de Inspectie georganiseerde uitkeringsfraude op en bekijkt ze of gemeenten niet te gemakkelijk bijstandsgerechtigden ontheffen van de sollicitatieplicht.

Een andere belangrijke pijler van de Inspectie is het werkgebied gevaarlijke stoffen. Zo zal de Inspectie bij alle 130 tankopslagbedrijven in Nederland waar gevaarlijke chemicaliën zijn opgeslagen, controle uitvoeren. Er zal voornamelijk worden gekeken naar de staat van onderhoud van grote, oudere tanks.

Ook een belangrijk speerpunt is de aanpak van malafide uitzendbureaus. De top-100 van meest malafide uitzendbureaus zullen in kaart worden gebracht en vervolgens zullen er maatregelen worden genomen. Ook de aanpak van bedrijven die onveilig asbest verwijderen kunnen bezoek van de Inspectie verwachten. Hiervoor is speciaal een asbestinspectieteam in het leven geroepen.

Van den Bos riep werkgevers op om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen binnen hun eigen bedrijf op het gebied van fraude, maar ook daarbuiten. "Doe geen zaken met bedrijven die onveilig werken of die werknemers uitbuiten. Ik denk ook aan verzekeraars en banken. Waarom zouden zij geld lenen aan bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels en waarom zouden ze hen verzekeren? En waarom zou je champignons afnemen van een bedrijf als daar sprake is van uitbuiting en het niet afdragen van belastingen? Notoire overtreders leiden tot onnodige risico's, ondermijnen de solidariteit in de sociale zekerheid en leiden in teveel gevallen tot slechtere werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie".  


 
Voor veiligheid en gezondheid bent u bij Medprevent aan het juiste adres! Om de risico's binnen uw bedrijf goed in kaart te brengen, is het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van groot belang!