Half miljoen werknemers kreeg ongeval op werk Het laatste nieuws

Half miljoen werknemers kreeg ongeval op werk

23-08-2013 - In Nederland heeft van alle werknemers 7% te maken gehad met een arbeidsongeval. In 2012 ging het om ongeveer 478.000 werknemers die vanwege een ongeval op het werk te maken hebben gekregen met lichamelijke of geestelijke klachten.

Het aantal werknemers dat te maken krijgt met een arbeidsongeval is sinds 2005 behoorlijk constant. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), is gebleken dat van de 478.000 werknemers die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval, bijna de helft minstens één dag verzuim nodig heeft gehad om te herstellen. Bij ongeveer 33% ging het zelfs om een verzuim van meer dan vier dagen. Voor bedrijven is het belangrijk om arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. Als dit namelijk niet gebeurt dan riskeert men een boete van maximaal € 50.000,-.

De meeste ongevallen tijdens het werk vinden plaats in de horeca en in de bouw. Bij de horeca gaat het in totaal om 11% van de werknemers en in de bouw om 9% van alle werknemers. Echter, bij de horeca leidt het bij het grootste deel niet tot verzuim of duurt het verzuim korter dan één dag. In de bouw is het verzuim langer.

Het CBS heeft onderscheid gemaakt tussen lichamelijk letsel en geestelijk letsel. Bij 70% van de werknemers met een ongeval ging het om lichamelijk letsel., zoals botbreuken of wonden. 20% had te maken met geestelijke schade, zoals bijvoorbeeld in geval van psychische schade als gevolg van agressief gedrag. De overige 10% had te maken met zowel lichamelijke als geestelijke problemen. Daarnaast bleek uit de cijfers dat vrouwen vaker te maken hebben met geestelijke klachten dan mannen. Bij lichamelijke klachten is het exact andersom. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in bepaalde branches vooral mannen werken en in andere vooral vrouwen. In de zorg werken bijvoorbeeld veel vrouwen. Binnen deze branche vinden in verhouding veel geestelijke problemen plaats. In de bouw, waar juist veel mannen werken, komt vaak lichamelijke schade voor.