Groot deel MKB organiseert nooit een ontruiming Het laatste nieuws

Groot deel MKB organiseert nooit een ontruiming

18-02-2013 - In het midden- en kleinbedrijf (MKB), organiseert een groot deel van de bedrijven nooit een ontruimingsoefening. En dit terwijl werkgevers daar wel degelijk wettelijk verplicht toe zijn. Uit een onderzoek van brandveilig.com is gebleken dat 38% van de MKB-ers nooit een ontruimingsoefening organiseren.

Er bestaan voor werkgevers wettelijke verplichtingen ten aanzien van maatregelen voor eerste hulp (BHV), brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij gevaar. Eén van de maatregelen op dit gebied is het organiseren van een ontruimingsoefening. Deze ontruiming dient op regelmatige basis plaats te vinden. Hoe vaak een oefening exact moet worden gehouden is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren, maar over het algemeen wordt er een richtlijn genomen van één keer per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van alle organisaties minimaal een maal per jaar een ontruimingsoefening organiseert. Grote bedrijven doen dit echter veel vaker dan MKB-ers, namelijk 78% om 46%.

Jos van de Bor, Security & Safety Consultant bij Securitas, begrijpt dat grote bedrijven meer budget hebben voor veiligheid dan kleinere bedrijven. "Toch is 38% die nog nooit een ontruimingsoefening hebben gedaan wel een bijzonder hoog percentage, zeker in verhouding met de 7% van de grote organisaties. Je kunt nog zoveel investeren in een alarm- en beveiligingsinstallatie, wanneer je deze niet test of en hoe deze werkt, kan het effect compleet teniet worden gedaan."

Er wordt aan de continuïteit van bedrijfsprocessen bijgedragen door een grote zorg voor veiligheid. Ook draagt het bij aan een goede reputatie en bescherming van belangen en investeringen. Onderstaande vijf stappen kunnen bijdragen aan het voorbereiden op noodsituaties:

1. Zorg ervoor dat de risico's in kaart worden gebracht (RI&E).
2. Bepaal op basis van de risico's het benodigde aantal BHV-ers.
3. Zorg voor de nodige veiligheidsvoorzieningen.
4. Zet de werkwijze bij een noodgeval op papier en zorg ervoor dat de medewerkers hiervan weten.
5. Test de procedures en werkwijzes regelmatig.

Met bovenstaande stappen helpt Medprevent u graag!