Gezonde werknemers op vervuilde grond Het laatste nieuws

Gezonde werknemers op vervuilde grond

23-10-2012 - Verontreinigde grond en grondwater komen op veel plekken in Nederland voor. Werken in deze grond brengt risico op ernstige gezondheidsproblemen met zich mee.

Om deze reden is het bijzonder belangrijk dat opdrachtgevers, aannemers en vergunningverleners niet alleen de milieu-eisen, maar zeker ook de arboregels goed in de gaten houden. Helemaal als zij te maken hebben met werken in vervuilde bodem. Deze maand is de brochure 'Gezonde werknemers op vervuilde grond' verschenen. Hierin worden de arboverplichtingen van opdrachtgevers en aannemers samengevat. Tijdens diverse inspecties, bij congressen, symposia en andere bijeenkomsten, worden deze brochures verspreid.

De volledige brochure:

Gezonde werknemers op vervuilde grond