Geen optimale benutting van kennis werknemers Het laatste nieuws

Geen optimale benutting van kennis werknemers

15-05-2013 - Eén op de drie werknemers voelt zich onderbenut, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Zij bezitten over meer kennis en vaardigheden dan dat ze gebruiken voor hun huidige functie. Een kkwart van de werknemers geeft aan dat ze deze kennis langzaam maar zeker verliezen doordat ze deze kennis niet hoeven toe te passen.

TNO geeft aan dat werkgevers en werknemers samen dienen te bespreken in hoeverre ze de beschikbare kennis van de werknemer het beste kunnen benutten. Zo zouden werknemers die bepaalde vaardigheden niet kunnen toepassen in hun huidige functie, hun kennis en vaardigheden op een andere plaats, binnen of buiten de organisatie, wel kunnen benutten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik maken van combibanen. Natuurlijk is het ook mogelijk om het takenpakket  of de invulling van een functie aan te passen.

In het rapport 'Kwalificatieveroudering in Nederland, aard en omvang, oorzaken en gevolgen' worden de resultaten weergegeven van een meerjarig onderzoek van TNO naar veroudering van kwalificaties als gevolg van het natuurlijke verouderingsproces (technische kwalificatieveroudering) en de ontwikkelingen in functies, organisaties en de gehele arbeidsmarkt (economische kwaliteitsveroudering).

Uit het onderzoek blijkt dat het niet optimaal benutten van kennis en vaardigheden van werknemers onderstress kan veroorzaken. Dit is een letterlijke vertaling van het Engelse understress en wordt veroorzaakt door het ontbreken van de benodigde prikkels bij de werknemer. Dit kan leiden tot het gevoel bij de werknemer dat hij of zij de werksituatie niet meer onder controle heeft, emotionele uitputting of tot diverse gezondheidsklachten. Uiteindelijk kan onderstress  zelfs leiden tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom van belang dat het tijdig herkennen en actie ondernemen van en op onderstress opgenomen wordt in het arbobeleid.