Het laatste nieuws

"Geef uw medisch dossier niet zomaar weg"

09-09-2014: Uit een meldactie van patiëntenfederatie NPCF en uit signalen van artsen bij de KNMG is gebleken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het gehele medisch dossier opvragen bij patiënten. Uit een peiling van de NPCF is gebleken dat in een derde van de gevallen door instanties als het UWV, gemeenten en letselschadebureaus gevraagd wordt om het volledige medische dossier. Te vaak werken mensen hieraan mee zonder na te denken over de consequenties. Al met al moeten mensen goed uitkijken aan wie ze hun medisch dossier geven. 

Door het opvragen van het volledige medische dossier omzeilen instanties het medisch beroepsgeheim. In dit medisch beroepsgeheim staat namelijk dat ze alleen gerichte vragen over de patiënt aan de artsen mogen vragen. Het opvragen van het hele dossier bij de patiënt mag volgens de wet, maar is volgens de NPCF en KNMG ongewenst. NPCF-directeur Wilna Wind zegt: "Je hoeft je medisch dossier met niemand te delen. Dat is iets tussen jou en je dokter en niet iets tussen jou en de verzekeraar of de uitkeringsinstantie. Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking, zonder druk of onterechte eisen van instanties. Je wilt ook niet dat je medisch dossier bijvoorbeeld bij een gemeente gaat zweven."

Ook artsen maken zich enige zorgen over de ontwikkeling. Mensen moeten zich vrij voelen om tegen de arts alles te vertellen en niet in hun achterhoofd zitten met de vraag of het wel geheim blijft. Dit zou ten koste gaan van de vertrouwensrelatie. De NPCF en KNMG willen patiënten ervan doordringen dat ze niet verplicht zijn om inzage te geven in hun volledige medische dossier. Daarnaast willen ze heldere afspraken maken met de instanties die onnodig volledige dossiers opvragen bij de patiënt.