Fysieke belasting bouw blijft aandachtspunt Het laatste nieuws

Fysieke belasting bouw blijft aandachtspunt

25-06-2013 - De naleving rondom fysieke belasting in de bouw is duidelijk verbeterd. Dit is geconcludeerd door de Inspectie SZW naar aanleiding van een groot aantal inspecties. Echter, verbetering van de arbeidsomstandigheden in deze branche heeft nog altijd een zeer hoge prioriteit. De reden hiervan is niet alleen dat veel werknemers het werk zwaar vinden maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid wil verhogen. Ook constateert de Inspectie, ondanks de verbetering, nog altijd veel overtredingen.

De Inspectie wil de top 15 van beroepen met fysiek zware taken goed in de gaten houden. In 2012 lag de focus op de blokkensteller ruwbouw, betonstaalvlechter, metselaar, glaszetter en de monteur metalen dak- en gevelelementen. Destijds zijn er in totaal 602 inspecties uitgevoerd. Bij 364 bedrijven (57%) zijn er 397 overtredingen geconstateerd. 305 van deze overtredingen hadden te maken met fysieke belasting.

Na 1 september heeft de Inspectie te kennen gegeven dat ze meer aandacht willen besteden aan het strenger handhaven van de regels en bij geconstateerde overtredingen sneller een boeterapport zouden uitschrijven. Op deze manier wordt getracht om ervoor te zorgen dat de niet-willende achterblijvers in de sector de fysieke belasting van hun werknemers gaan terugdringen. Op deze manier wordt oneerlijke concurrentie aangepakt en voordeel op korte termijn tegengegaan. Al met al heeft dit een duidelijk effect gehad aangezien de naleving van de regels duidelijk is toegenomen na 1 september 2012. Er zijn in het laatste kwartaal nog 46 boetes uitgedeeld aan niet-nalevers van de regels.

Naar aanleiding van de bevindingen in 2012 is er door de Stichting Arbouw en Inspectie SZW een toolbox fysieke belasting ontwikkeld. Deze toolbox stelt bedrijven in de gelegenheid om fysieke belasting en het gedrag hieromtrent van hun werknemers te beïnvloeden. Vorige week is deze toolbox gepresenteerd en aangeboden aan de betrokken brancheorganisaties. In 2013 zal de Inspectie haar peilen richten op de beroepen dakdekker platte daken, wand- en plafondplatensteller, gipsblokkensteller, stukadoor en vloerenlegger zand/cement.

Meer informatie over fysieke belasting in de bouw!