FNV blij met ingrijpen rondom verzuimbegeleiding Het laatste nieuws

FNV blij met ingrijpen rondom verzuimbegeleiding

31-01-2014: Minister Asscher deed de afgelopen week enkele uitspraken waar de FNV zeer blij mee is. 'Werkgevers, ga in zee met erkende arbodiensten' en 'Houd je aan de regels voor privacy' zijn hier twee voorbeelden van. Deze uitspraken over verzuimbegeleiding deed minister Asscher in de Tweede Kamer. Daarnaast krijgt het College Bescherming Persoongegevens meer bevoegdheden om bijvoorbeeld sancties op te leggen bij privacyschendingen. 

Aanleiding van de toegenomen aandacht voor de arbodiensten en de verzuimbegeleiding waren de ruim 6000 klachten in 2013 bij het meldpunt verzuimbegeleiding. Te vaak kwam het voor dat niet-medici zich bemoeiden met het verzuim, terwijl dit niet is toegestaan. Een belangrijke reden dat dit gebeurd is dat er teveel werkgevers zijn die in zee gaan met verzuimbegeleiders die niet officieel erkend zijn, zoals wel wettelijk is voorgeschreven. Door de gedane uitspraken van de minister wordt deze wetgeving nogmaals aangehaald. Bedrijven mogen hier alleen van afwijken met toestemming van de cao-partijen of de ondernemingsraad maar nemen niet de moeite om dit netjes te regelen. Op aandringen van met name de FNV en de Kamer zal de inspectie SZW beter gaan toezien op de naleving en zal de minister zorgen voor extra voorlichting over deze regels.

Door de FNV worden er nog meer problemen geconstateerd op het gebied van ziekteverzuim. Zo blijft een apart probleem dat medewerkers na ziekte, ondanks volledig herstel, door werkgevers op een administratieve manier als 1% ziek worden geregistreerd. De werknemer kan hierdoor loon mislopen en kan hierdoor eerder worden ontslagen. Ook dit probleem wil minister Asscher aanpakken en gaat hierover in gesprek met diverse betrokken partijen. 

Volgens de FNV ligt de oplossing voor bedrijven erin dat ze aangesloten moeten zijn bij een arbodienst/bedrijfsarts die volledig onafhankelijk en deskundig is. Iedere werknemer, ongeacht contractvorm, zou hier toegang toe moeten hebben.

Medprevent is zo'n onafhankelijke, deskundige en gecertificeerde arbodienst. Wij gaan graag met u in gesprek om u aan te tonen dat wij heel veel voor u kunnen betekenen (0513-466217). Kijk ook eens op onze Arbo-website