Flinke afname arbeidsongeschiktheid Het laatste nieuws

Flinke afname arbeidsongeschiktheid

29-10-2013 - Ten opzichte van 2012 is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2013 flink gedaald. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedroeg eind juni van dit jaar 818.000. In vergelijking met eind december 2012 is dit een daling van 175.000 mensen. Destijds in december werd de hoogste stand ooit bereikt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voornamelijk de veranderde wet- en regelgeving zorgde voor een gestage daling.

De daling vond in zijn geheel plaats bij mannen. Het aantal vrouwen met een uitkering steeg zelfs licht. Volgens het CBS komt dit doordat vrouwen steeds meer actief worden op de arbeidsmarkt, waardoor ook hun beroep op arbeidsongeschiktheid toeneemt. Het aandeel vrouwen in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ligt in juni 2013 op ruim 48%. Daarnaast is door de grote instroom in de Wajong vanaf 2007 het aandeel jongeren tot 25 jaar behoorlijk toegenomen, van 2,9% in 1998 tot 8,5% nu.

Bijna de helft van de gevallen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, had eind juni 2013 te maken met een psychische stoornis. In 1998 lag dit aandeel nog op 30% van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Er bestaat weinig tot geen verschil tussen mannen en vrouwen in de diagnose. Wel krijgen mannen vaker dan vrouwen te maken met hart- en vaatziekten, hoewel ook dit verschil de afgelopen 15 jaar kleiner is geworden. Bij de vrouwen steeg deze diagnose met een kwart, terwijl deze bij de mannen met meer dan een derde daalde.