Extra controle op onveilig werken op de bouwplaats Het laatste nieuws

Extra controle op onveilig werken op de bouwplaats

10-05-2016: Vanaf 9 mei tot en met eind oktober gaat de Inspectie SZW controleren op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever bijna altijd verplicht is om deze middelen aan de werknemer ter beschikking te stellen. De werknemer moet deze middelen vervolgens op de juiste wijze gebruiken. Als er overtredingen worden geconstateerd, kunnen zowel de werkgever als de werknemer een boete ontvangen.

Werkzaamheden moeten zo veilig en gezond mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Het is een plicht van de werkgever om hier zorg voor te dragen. Zo zal er getracht moeten worden om risico's te voorkomen en als dat niet kan of redelijkerwijs niet mogelijk is, dan collectief maatregelen te treffen, zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet. In veel gevallen hoort hierbij dat er persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld worden. Voorbeelden hiervan zijn handschoenen, reddingsvesten, veiligheidsbrillen, -schoenen, -helmen en -gordels en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming.

Houdt de werkgever zich aan alle verplichtingen, dan ligt er natuurlijk ook verantwoordelijkheid bij de werknemer. De aard van het werk op een bouwplaats maken een vrijwel permanente beschikbaarheid en draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk om risico's zo klein mogelijk te houden en letsel te voorkomen. Dit is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen. Om deze reden zal er niet alleen gecontroleerd worden op de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen maar ook op het juiste gebruik ervan door de werknemers. Houden werknemers zich, ondanks voldoende beschikbaarheid en duidelijke instructies plus toezicht daarop van de werkgever, niet aan de afspraken dan kent de Arbeidsomstandighedenwet de mogelijkheid ook een werknemer een boete op te leggen.

De laatste grootschalige controle van de Inspectie was in 2012. Destijds werden er bij 47% van de gecontroleerde bouwlocaties overtredingen geconstateerd. Opvallend was toen dat in meer dan de helft van de overtredingen de boete aan de werknemer werd opgelegd.