Extra aandacht voor RI&E en preventiemedewerker Het laatste nieuws

Extra aandacht voor RI&E en preventiemedewerker

17-09-2014: In 2015 zal de Inspectie na een pilotperiode starten met diverse bel-inspecties om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Wanneer een bedrijf niet over een preventiemedewerker en/of RI&E beschikt, dan zal de Inspectie het bedrijf verder benaderen. Als bedrijven deze kernbepalingen van de arbozorg niet nakomen, krijgen ze een herinspectie. Daarnaast zal er ook een pilot gedraaid worden onder startende bedrijven. Deze weten vaak te weinig over arboverplichtingen, aldus de Inspectie. Deze maatregelen zijn kenbaar gemaakt rondom Prinsjesdag. 

Het werken met asbest blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Inspectie. In de periode van 1969 tot en met 2028 zullen rond de 330.000 mensen zijn blootgesteld aan de stof asbest. In deze zelfde periode zullen er in totaal zo'n 64.000 direct aan asbestgerelateerde sterfgevallen plaatsvinden. Op dit moment lopen er 41.000 werknemers de kans op blootstelling aan asbest. De nieuwe grenswaarden voor de verschillende asbestcategorieën zullen in het nieuwe jaar gehandhaafd worden. De nadruk hierbij zal komen te liggen op niet-nalevers en notoire overtreders. De accenten van de inspectie-inzet in 2015 zal komen te liggen bij nadere risicoanalyses op meerdere werkvelden. Ook zijn inspecties aan de orde op specifieke risicogebieden zoals duikarbeid en drukapparatuur.    

Jaarplan 2015 Inspectie SZW