Extra aandacht voor preventie Het laatste nieuws

Extra aandacht voor preventie

14-01-2013 - De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in een advies over veilig en gezond werken gesteld dat het stelsel van de bedrijfsgezondheidszorg moet worden aangepast. Hierbij dient preventie een belangrijke rol in te vullen. Hierbij ligt een belangrijke taak weggelegd voor de bedrijfsartsen.

De gezondheid van werknemers kan positief beinvloed worden door preventieve maatregelen. De inzetbaarheid van medewerkers wordt hiermee vergroot en het ziekteverzuim en de daarmee samenhangende kosten kunnen hiermee worden verlaagd. Bij het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid is volgens het advies van de SER een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. In de praktijk kan dit op verschillende manieren worden gedaan.

Preventie door inzet bedrijfsarts

Een van de mogelijkheden kan zijn dat een bedrijfsarts een inloopspreekuur houdt waar werknemers met al hun vragen over gezondheid terecht kunnen. Daarnaast zou de bedrijfsarts ook tijd in kunnen ruimen om de werkvloer op te gaan om een goed beeld te krijgen van de risico's die werknemers lopen tijdens hun werk. Ook zou de bedrijfsarts een preventief medisch onderzoek (PMO) uit kunnen voeren. Hier worden de risico's in kaart gebracht die werk met zich meebrengt en wordt de gezondheid van de medewerkers in kaart gebracht. De resultaten van het PMO kan samen met de organisatie vertaald worden naar een preventief arbo- en ziekteverzuimbeleid.

Medprevent hecht veel waarde aan preventie. Wij verzorgen dan ook Preventief Medische Onderzoeken (PMO's), waarbij de gezondheid van u en/of uw werknemers compleet in kaart wordt gebracht!

Het complete advies van de SER over veilig en gezond werken