Effectiviteit van kleine blusmiddelen erg hoog Het laatste nieuws

Effectiviteit van kleine blusmiddelen erg hoog

17-09-2013 - Beginnende branden kunnen in maar liefst 90% van de gevallen worden geblust door ondernemers of werknemers zelf. Uit onderzoek van VEBON is gebleken dat het blussen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel effectief is en daarnaast blijkt ook dat periodiek onderhoud lonend is.

Jaarlijks heeft ongeveer 3% van de ondernemers te maken met een bedrijfsbrand. 90% van de beginnende branden kan effectief worden geblust met een draagbare blusser en/of een brandslanghaspel. Dit is een bijzonder hoog rendement voor deze kleine blusmiddelen. Ondanks dat de onderzoeksresultaten over meerdere jaren op deze lijn liggen, laat de aandacht voor zichtbaarheid, bereikbaarheid en onderhoud van deze kleine blusmiddelen nog te wensen over. Om een veilig gebouw te creëren is uiteraard meer nodig dan alleen de aanwezigheid van blusmiddelen. Ze moeten ook gebruiksklaar zijn. Brand komt namelijk altijd onverwacht en de actie die hierop verricht moet worden moet eenvoudig te realiseren zijn.

Bij ongeveer 12 tot 15% van de draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dient naast het jaarlijks preventief onderhoud een extra reparatie uit te worden gevoerd om het gebruiksklaar te maken. Dit komt door invloeden van buitenaf, zoals vandalisme of verkeerd beheer. Ook kan de zichtbaarheid van deze blusmiddelen beter. Ook wordt vaak een verbroken legionella verzegeling aangetroffen, wat een onnodig risico voor de volksgezondheid oplevert. 

Lastenverlichting en vermindering van de regeldruk zijn twee beleidspunten waar de overheid zich op richt. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheidsmaatregelen verschuift dan ook meer richting de ondernemer/werkgever. Echter, zij zijn zich hier nog niet altijd van bewust. Aangezien de brandweer, onder andere ook door de bezuinigingen, meer moeite heeft om op tijd bij de brand aanwezig te zijn om deze volledig effectief aan te pakken, leggen zij de focus meer op het voorkomen van slachtoffers en het voorkomen van verdere uitbreiding van de brand.

Het onderzoek van VEBON maakt verder duidelijk dat het onderwerp brandveiligheid op nog meer aandacht moet kunnen rekenen. Ondernemers en brancheorganisaties zullen zich dit aan moeten rekenen en initiatieven in moeten nemen. Het rendement en de doeltreffendheid van kleine blusmiddelen laat zien dat met relatief eenvoudige middelen de meeste branden effectief kunnen worden bestreden. 

Download complete onderzoek