Eerste week van de RI&E Het laatste nieuws

Eerste week van de RI&E

16-04-2015: Van 15 tot en met 19 juni 2015 organiseert het Steunpunt RI&E de eerste 'Week van de RI&E', met als thema 'Bewust Ondernemen'. Branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs zullen deze week door het hele land activiteiten organiseren die gerelateerd zijn aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Het doel is om de krachten te bundelen om zo ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico's op het gebied van veilig en gezond werken. De week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partners met als achterliggende doel om aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.

Bij bedrijfsrisico's wordt door ondernemers al vrij snel gedacht aan financiële risico's, terwijl een veilige en gezonde werkplek van groot belang is voor de bescherming van werknemers en materieel. Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek diverse voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers waardoor deze productiever zijn, een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken binnen deze bedrijven ook andere processen vaak beter op de rit.

Enkele feiten op een rij:

  • Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een RI&E. Bij bedrijven tot en met 25 medewerkers ligt dit percentage op 44%, bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit circa 90% (bron: Inspectie SZW - Monitor Arbo in Bedrijf 2014);
  • De afgelopen 6 jaar blijkt uit de Arbobalans 2014 dat de blootstelling aan risico's als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk, niet zijn gedaald;
  • Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro (Arbobalans 2014);
  • De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen, bedragen in totaal ongeveer 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014).

Via de website www.weekvanderie.nl is een online activiteitenkalender beschikbaar, welke in de komende periode verder ingevuld zal worden. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten. In het overzicht met supporters staan alle deelnemende partijen vermeld. Ook deze lijst zal de komende periode verder worden uitgebreid.

Wat is een RI&E?