Een derde van werknemers vindt werk te zwaar Het laatste nieuws

Een derde van werknemers vindt werk te zwaar

08-10-2013 - Uit de Gewoon Goed Werk Meter, een permanent onderzoek van FNV Bondgenoten, is gebleken dat ruim 40 procent van de werknemers onzeker is over de toekomst van zijn of haar baan. Daarnaast werkt bijna 50 procent regelmatig onder hoge tijdsdruk, vindt 30 procent zijn werk lichamelijk of geestelijk zwaar en heeft een kwart een inkomen dat onvoldoende is voor zijn levensbehoeften. Aan het onderzoek hebben tot nu toe ruim 13.000 mensen meegedaan.

‘De resultaten zijn zorgwekkend. Er zijn veel klachten dat mensen hun werk niet meer goed kunnen doen, terwijl dat juist hetgene is dat zij het liefste doen: kwaliteit leveren. Ze krijgen echter steeds minder tijd hiervoor. Onzekerheid en werkdruk bederven dat. Zij hebben ook steeds meer met in- en uitvliegende collega's te maken die zij telkens weer moeten inwerken’, aldus de cao-coördinator van de FNV, Mariëtte Patijn. Bijna 40 procent van de mensen die aan het onderzoek deelnamen meldt dat in hun bedrijf uitzendkrachten voor vast werk worden ingehuurd.

Patijn geeft aan dat het schrijnend is dat een kwart van de werknemers onvoldoende inkomen heeft voor zijn of haar levensbehoeften.'Deze mensen verdienen een goede loonsverhoging, zeker als zij een slecht salaris hebben. Zo krijgen ze weer vertrouwen en koopkracht'.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de uitspraken en verwijten van Patijn ver onder de maat. Volgens hen is het logisch dat mensen zorgen hebben om hun baan in een economische crisis die al vijf jaar duurt. Deze beide bonden stellen dat de druk voor iedereen geldt en dat deze druk groter is dan in tijden van wind mee. Iedereen moet nu een stapje harder lopen, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.