Depressies worden verborgen gehouden Het laatste nieuws

Depressies worden verborgen gehouden

25-02-2013 - Werknemers die te maken hebben met depressieve klachten, houden dit vaak lang verborgen. Een belangrijke reden hiervan is dat medewerkers bang zijn om hun baan te verliezen. Het is bij een depressie echter belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen.

Eind vorig jaar werd het artikel geplaatst dat het aantal mensen dat verzuimt door een depressie is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel het verzuim in Nederland licht daalde, steeg het verzuim als gevolg van psychische klachten naar verhouding. Een veelvoorkomend psychisch probleem is depressiviteit. Uit een onderzoek van de GGZ blijkt dat zelfs ruim 30% van de werknemers in Nederland vermoedt dat collega's van ze lijden aan een depressie. Ook is uit hetzelfde onderzoek gebleken dat werknemers dergelijke klachten voor zich houden met als gevolg dat ze lange tijd met een depressie rondlopen en er dus niks aan wordt gedaan.

Vooral sinds de economische crisis lopen werknemers steeds langer rond met depressieve klachten voordat ze hiervan melding maken bij hun leidinggevende. Bij mannen ligt dit percentage op 11%, bij vrouwen op 7%. Er heerst voornamelijk angst voor de loopbaan, bijvoorbeeld bij jonge werknemers die aan het begin van hun loopbaan staan.

Een depressie kan voor werknemer als werkgever grote gevolgen hebben. Zo zal er door de werknemer niet optimaal gepresteerd kunnen worden tijdens een depressie en bestaat er een kans op langdurige uitval. Om deze reden is het dan ook belangrijk om de klachten op tijd te herkennen en te zorgen voor de behandeling ervan. Een bedrijfsarts en een eventuele specialist kunnen de werkgever en werknemer bijstaan bij de behandeling.