Denk niet te licht over verlichting Het laatste nieuws

Denk niet te licht over verlichting

28-01-2013 - Essentieel voor een goede werkplek is een goede verlichting. Licht zorgt ervoor dat werknemers hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Daarnaast bevorderd het de gezondheid van de werknemer en draagt het bij aan een veilige werkomgeving. Op basis van het Arbobesluit is iedere werkgever verplicht om te zorgen voor een goede verlichting.

Verlichting is van invloed op meerdere aspecten binnen een organisatie. Uiteraard is er licht nodig om goed te kunnen zien, zodat werknemers werk goed kunnen uitvoeren en het aantal fouten beperken. Ook voorkomt een goed verlichte werkplek gevaarlijke situaties en ongelukken. Maar ook voor de gezondheid is licht belangrijk. Het heeft namelijk invloed op diverse lichamelijke processen. Bij voldoende licht voelen werknemers zich over het algemeen fitter en kunnen ze zich beter concentreren. De productiviteit van de werknemers wordt door een goede verlichting verhoogd.

De grote vraag is 'wat is voldoende licht'? Het Arbobesluit legt dit niet duidelijk uit. Verschillende soorten werk vragen ook om verschillende soorten verlichting. Hoe gedetailleerder het werk is, hoe hoger het verlichtingsniveau moet zijn. Het meest positieve effect op werknemers heeft daglicht. Wanneer daglicht alleen niet voldoende is, dient er gezorgd te worden voor aanvullende kunstverlichting. Er kunnen diverse maatregelen voor worden genomen om te zorgen voor genoeg verlichting. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de afstand van de werkplekken tot het raam. In de vaktool 'Verlichting op de werkplek optimaliseren' vindt u meerdere tips over de toepassing van verlichting en het optimaliseren ervan op de werkplek.

Het Arbobesluit vereist dat er door iedere organisatie wordt gezorgd voor voldoende verlichting. Deze wettelijke verplichting kan eenvoudig geborgd worden door deze op te nemen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Op deze manier kan er systematisch aandacht worden gegeven aan verlichting.

Voor veiligheid en gezondheid bent u bij Medprevent aan het juiste adres! Om de risico's binnen uw bedrijf goed in kaart te brengen, is het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van groot belang!