Defensiepersoneel kan niet veilig werken Het laatste nieuws

Defensiepersoneel kan niet veilig werken

12-11-2013 - Ongeveer de helft van het personeel bij defensie zegt dat ze door de voortdurende bezuinigingen hun werk niet meer veilig uit kunnen voeren.

De militaire vakbond AFMP/FNV deed een peiling onder het personeel. Vorige week werden de resultaten ervan gepresenteerd en de conclusies waren al met al vrij helder: Het vertrouwen is geschaad en zal eerst moeten worden hersteld. "We blijven hetzelfde werk doen met minder mensen. Kwantiteit wint het van kwaliteit. Het probleem dat hierdoor ontstaat is dat de kwaliteit hiermee in gevaar komt. Het gevolg hiervan is dat de kans op ongelukken toeneemt", aldus een van de respondenten uit het rapport.

Volgens voorzitter Anne-Marie Snels AFMP/FNV zijn er inderdaad te weinig mensen voor de taken die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is er ook te weinig materieel.

Volledige rapport: "In het belang van het defensiepersoneel"