De 'ongezonde' levensstijl van de werknemer Het laatste nieuws

De 'ongezonde' levensstijl van de werknemer

05-12-2012 - 60 procent van de ondernemers vinden dat zij zich met een ongezonde levensstijl van hun werknemer mogen bemoeien, ook als deze ongezonde levensstijl geen aantoonbare invloed op de werkprestaties heeft. Wanneer het werk wel lijdt onder factoren als roken, alcohol, te weinig bewegen of ongezond eten, dan geeft maar liefst 92 procent van de ondernemers aan dat ze het gerechtvaardigd vinden om een medewerker daarop aan te spreken. Dit is gebleken uit een onderzoek van MKB-Nederland onde 2.000 ondernemers.

Tijdens het onderzoek werd er gebruik gemaakt van een enquête. Uit de gebruikte ElkeDagBeter.nu-enquête bleek dat werkgevers een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voelen voor de gezondheid van de medewerkers. Slechts 8 procent geeft aan dat ze zich niet met een slechte levensstijl mag bemoeien. Wanneer de slechte levensstijl geen aantoonbare invloed heeft op het geleverde werk, zijn de werkgevers iets terughoudender. 38 procent geeft dan aan dat ze zich niet met de ongezonde leefstijl mag bemoeien.

Duidelijk is dat slechte leefgewoonten zoals roken, te veel alcohol drinken of ongezond eten van grote invloed kunnen zijn op de prestaties van de werknemer. Zowel op korte- als op de lange termijn kan dit gaan spelen. MKB-Nederland is de campagne ElkeDagBeter.nu gestart  om werkgevers bewsut te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met name door de vergrijzing zal de komende jaren langzaam maar zeker een krappere arbeidsmarkt tot gevolg hebben. MKB-Nederland acht het van groot belang dat de werkgevers hun werknemers langer en gezonder inzetten. "Scholing mobiliteit, maar ook gezondheid spelen hier een belangrijke rol. Wie bijvoorbeeld tien werknemers helpt te stoppen met roken, verdient één fte", aldus Louis Peters van MKB-Nederland.

Ondernemers werden ook gevraagd naar hun eigen gezondheid. Ook deze groep heeft te maken met enkele kwalen. Uit de enquête is gebleken dat ongeveer de helft van alle ondernemers soms tot vaak last heeft van slaapproblemen. Moeite met in slaap komen wordt meestal wel herkend, maar bijvoorbeeld moeite met uitslapen niet. 25 procent van drinkt zes tot tien koppen koffie per dag, 5 procent drinkt er zelfs meer dan tien per dag. Ongeveer 60 procent heeft bij thuiskomst soms moeite om belangstelling te tonen voor andere mensen en ruim 15 procent heeft hier vaak of altijd mee te maken.

Eén van de ondersteuners van ElkeDagBeter.nu, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze aandacht voor gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid resulteert o.a. in een grotere betrokkenheid, een lager ziekteverzuim en minder kosten.