Dalend verzuim door PMO en bezoek bedrijfsarts Het laatste nieuws

Dalend verzuim door PMO en bezoek bedrijfsarts

30-05-2013 - Met preventief medische onderzoeken (PMO's), kunt u het verzuim onder werknemers met psychische klachten, zoals stress, een burn-out of overspannenheid aanpakken. Tijdens een PMO kan een verminderde gezondheid geconstateerd worden. Vervolgens kan een bezoek aan de bedrijfsarts baten. Doordat 80% van de werknemers het advies van een bedrijfsarts opvolgt, daalt het verzuim en neemt de arbeidsproductiviteit toe.

Bij ongeveer 33% van de mensen die arbeidsongeschikt raken, blijken psychische klachten een rol te spelen. In het project Mental Vitality@work werd daarom onderzocht of een nieuwe aanpak voor werknemers met psychische klachten effect had op het ziekteverzuim en het functioneren van de werknemers. Het onderzoek werd verricht onder medewerkers van een ziekenhuis. Zij kregen een online vragenlijst, waarbij iedereen na afloop persoonlijke feedback ontving op verminderd functioneren en psychische klachten. Daaropvolgend werden een aantal deelnemers uitgenodigd voor een gesprek met de bedrijfsarts en een ander deel kreeg een uitnodiging om gebruik te maken van online zelfhulpprogramma's.

Het meest effectief bleek de uitnodiging voor een gesprek bij de bedrijfsarts. Van den werknemers die een bezoek hadden gebracht aan de bedrijfsarts, gaf 80% aan dat ze de adviezen hadden opgevolgd. Daarbij kwam ook nog eens dat de arbeidsproductiviteit onder deze werknemers steeg en het ziekteverzuim daalde. Van de online zelfhulpcursussen werd weinig gebruik gemaakt. Daarnaast werd er geen afname van de psychische klachten gevonden onder de werknemers die wel gebruik hadden gemaakt van het zelfhulpprogramma. Het programma had nog wel een positieve uitwerking op de mentale fitheid (minder last van stress en het beter aankunnen van problemen). Er moet wel bij vermeld worden dat uit een aantal andere onderzoeken wel is gebleken dat de zelfhulpprogramma's effectief zijn. Het kan zijn dat het nodig is om de werknemers hierbij meer te begeleiden dan in dit oorzaak gedaan is.

Wettelijk gezien zijn alle organisaties verplicht om werknemers periodiek een gezondheidsonderzoek, oftewel een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. Werknemers hebben de vrijheid om hier wel of niet aan deel te nemen. Na de PMO's is het belangrijk dat er ook iets wordt gedaan met de resultaten. Op groepsniveau kunnen de resultaten worden bekeken en mogelijk blijkt dan dat bepaalde arbeidsrisico's een hogere prioriteit dienen te krijgen. Vervolgens kan dit weer worden verwerkt in het arbobeleid.