Daadkracht nodig bij veiligheid risicobedrijven Het laatste nieuws

Daadkracht nodig bij veiligheid risicobedrijven

18-06-2013 - Verbetering is noodzakelijk wat betreft de veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast dient ook de toezicht en de handhaving hierop verbetert te worden. Bij herhalingen worden dingen aangetroffen die niet in orde zijn en nog erger: er doen zich teveel incidenten voor die grote maatschappelijke gevolgen (kunnen) hebben.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) stelt in zijn briefadvies 'Veiligheid bij Brzo-bedrijven, verantwoordelijkheid en daadkracht, dat de daadkracht bij de overheid, in het toezicht en de handhaving, vergroot dient te worden. Bedrijven zijn uiteraard primair zelf verantwoordelijk. Op deze verantwoordelijkheid zouden ze ook aangesproken moeten worden door de branche en de keten. Het briefadvies is maandag 17 juni aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vervolgens zal er donderdag een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer over de veiligheid bij Brzo-bedrijven (Besluit risico's zware ongevallen).

Hier vindt u het gehele briefadvies!