Campagne voor meer bedrijfsartsen gelanceerd Het laatste nieuws

Campagne voor meer bedrijfsartsen gelanceerd

11-10-2016: Gisteren is de campagne 'Bedrijfsarts worden. Het betere werk!' gelanceerd. De campagne biedt studenten, basisartsen en zij-instromers een moderne inkijk in het beroep met als doel om uiteindelijk de instroom in de opleiding tot bedrijfsartsen te vergroten.

Tien ambassadeurs zullen gedurende de 10 weken durende campagne vertellen over hun werk als bedrijfsarts. Deze ambassadeurs zijn een mix van artsen in opleiding en geregistreerde bedrijfartsen. Op diverse manieren zullen ze van zich laten horen en zien. Onder andere via blogs, vlogs en reportages op de website www.bedrijfsartsworden.nl, maar ook via Instagram, Facebook en LinkedIn. Daarnaast maken de artsen tijd vrij voor meeloopdagen, kennismakingsgesprekken, voorlichting aan studieverenigingen en gastcolleges.

Werk maken van re-integratie
De verhalen en filmpjes moeten met name laten zien dat het beroep bedrijfsarts vele aantrekkelijke kanten heeft. Stefan van Vuuren, als Ambassadeur van de Week: 'In mijn werk heb ik veel vrijheid om mensen echt te helpen. Ik voer zelf regie'. Van Vuuren is bedrijfsarts in opleiding bij Zorg van de Zaak. na een promotie bij pathologie en kinderurologie en een korte uitwijk naar de psychiatrie, bleef bij hem vooral de vraag spelen hoe mensen omgaan met een diagnose en hoe ze daar vervolgens mee verder leven. Om deze reden koos hij ervoor om bedrijfsarts te worden omdat hij zo werk kon maken van re-integratie.

Bedrijfsartsen maken het verschil
Meerdere ambassadeurs benadrukken dat het vak bedrijfsarts grote ontwikkelmogelijkheden biedt. Er is zeer veel afwisseling mogelijk, met opdrachten bij uiteenlopende bedrijven. Een bedrijfsarts kan zich verder specialiseren in gebieden als preventie, gevaarlijke stoffen of in een specifieke sector. Daarnaast is ook wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Bedrijfsarts Wendel Slingerland: 'Je kunt verschillende kanten op met dit beroep. Ik vind het een van de mooiste dingen van mijn werk: dat je actief bent op meerdere niveaus en in verschillende krachtenvelden. Je kunt echt het verschil maken, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau.'