Campagne tegen werkstress Het laatste nieuws

Campagne tegen werkstress

15-05-2014: Een groot veroorzaker van verzuim bij medewerkers is werkstress. Om meer aandacht te genereren voor dit probleem is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de campagne 'Gezond werk is werk zonder stress' gestart in Den Haag.

Vorig jaar heeft 1 op de 8 Nederlanders te kampen gehad met klachten vanwege werkstress. Dit is gebleken uit cijfers van NEA. Er is veel wetenschappelijke kennis voorhanden om ziekte en uitval te voorkomen en om mentale weerbaarheid, arbeidsproductiviteit en werkplezier te stimuleren. Deze kennis en ervaring van bedrijven die al met succes hebben geinvesteerd in preventie van werkstress, wordt verspreid met behulp van deze twee jaar durende nieuwe campagne. Hoewel minister Asscher de campagne in Nederland heeft gelanceerd, is de campagne een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

https://www.healthy-workplaces.eu/nl/campaign-material/introducing-the-campaign-guide

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezond-en-veilig-werken/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/13/kamerbrief-voortgang-programma-duurzame-inzetbaarheid.html