Behandeling depressie vermindert verzuim niet Het laatste nieuws

Behandeling depressie vermindert verzuim niet

18-09-2012 - Depressieve werknemers kunnen niet sneller hun werk hervatten als ze worden behandeld volgens de collaborative care methodiek. Het versneld echter wel het herstel, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Moniek Vlasveld.

In het promotieonderzoek dat geschreven is door Vlasveld, onderzoekt ze welke factoren een rol spelen bij verzuim en het hervatten van werk. Verder kijkt ze ook naar de effectiviteit van het collaborative care behandelmodel bij werknemers die verzuimen ten gevolge van een depressie. Hulpverleners uit diverse disciplines werken hierbij samen.

Fysiek zwaar werk, veel lichamelijke klachten, contact met medisch specialisten, matig tot ernstige depressieve klachten en een hogere leeftijd spelen een belangrijke rol in de lengte van het ziekteverzuim bij werknemers die langer dan vier weken verzuimen. Daarnaast blijkt verzuim gerelateerd te zijn aan bepaalde persoonskenmerken, bijvoorbeeld emotionele instabiliteit, weinig behoefte aan sociale contacten, lage doelgerichtheid en het gevoel geleefd te worden door de omgeving.

Tijdens het onderzoek naar de effecticiteit van de collaborative care behandeling, werden verzuimende, depressieve werknemers door speciaal getrainde bedrijfsartsen behandeld. De bedrijfsartsen behandelden met de 'Problem Solving Treatment' en antidepressieve medicatie. Hiervoor konden ze advies inwinnen bij een consulent psychiater.

Dit onderzoek toonde aan dat collaborative care wel leidt tot een snellere halvering van depressieve klachten, maar niet tot een snellere werkhervatting. Ook bespaard het geen kosten ten opzichte van de gebruikelijke zorg.

12 september promoveerde Moniek Vlasveld op haar proefschrift, genaamd "Sickness absence and return to work in workers with major depressive disorder. The Netherlands Depression Initiative in the occupational healthcare setting", aan de Vrije Universiteit Amsterdam.