Bedrijfsongevallen jonge werknemers relatief hoog Het laatste nieuws

Bedrijfsongevallen jonge werknemers relatief hoog

29-01-2013 - Jongere werknemers zijn over het algemeen kwetsbaar voor arbeidsongevallen. Jongeren zijn ten opzichte van oudere, meer ervaren werknemers met praktijkervaring, vaker het slachtoffer van een arbeidsongeval door hun onervarenheid en soms ook jeugdige onbezonnenheid.

Praten op de werkvloer over veiligheid is vaak ongewoon. Het idee achter een campagne van Werkbuddies is om veiligheid op de werkvloer bespreekbaar te maken en kennis met elkaar te delen vanuit opleiding en praktijk. Dit is een bindmiddel om veilig gedrag geaccepteerd te krijgen en uiteindelijk het aantal arbeidsongevallen te laten dalen.

Gemiddeld 19.000 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 24 jaar worden ieder jaar na een arbeidsongeval behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. Gemiddeld 8 jongeren komen als gevolg van een ongeval te overlijden. Voornamelijk in de sectoren bouw en metaal (1200 ongevallen met jongeren), komen veel arbeidsongevallen voor. Wel is, ondanks het hoge aantal, het aantal jeugdige slachtoffers door een arbeidsongeval gedaald in het eerste decennium.

Met de campagne van Werkbuddies koppelen bedrijven jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega's. Het doel hiervan is kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Het op tijd delen van kennis en ervaring zorgt er voor een bedrijf voor dat deze kennis en ervaring niet verloren gaat. Dit wordt dan ook gezien als investeren in de toekomst.

VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid), heeft de campagne Werkbuddies ontwikkelt. In de metaalsector zal de campagne als eerste worden geïntroduceerd. 5x beter ijzersterk voor veilig werk, een samenwerking tussen Metaalbewerking en Metalektro, heeft een adviesrol gespeeld bij de ontwikkeling van de campagne. De campagne geeft ondersteuning aan de instrumenten, die 5x beter biedt voor nieuwkomers in de metaalsector.

Op de website www.werkbuddies.nl is alles over de campagne te vinden. Bovendien kunnen bedrijven zelfs een gratis startpakket opvragen.


Voor veiligheid en gezondheid bent u bij Medprevent aan het juiste adres! Om de risico's binnen uw bedrijf goed in kaart te brengen, is het maken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van groot belang!