Veel overtredingen in bakkerijbranche Het laatste nieuws

Veel overtredingen in bakkerijbranche

15-10-2012 - 75 procent van de bedrijven in de bakkerijbranche en de zoetwarenbranche, die in 2008 en 2009 de regels overtraden, nemen nog altijd te weinig maatregelen tegen de risico's op de werkvloer. Dit is gebleken uit de controles van de Inspectie SZW begin 2012 bij diverse bedrijven in deze sectoren.  

Begin van dit jaar verzorgde de Inspectie SZW een controle bij 506 bedrijven in de bakkerijbranche en de zoetwarensector. Er werd gecontroleerd op maatregelen tegen fysieke belasting, blootstelling aan meelstof, stofexplosiegevaar en veiligheid. De controles richtten zich voornamelijk op bedrijven die zich enkele jaren geleden niet aan de regels hielden. Bij driekwart van de geïnspecteerde bedrijven werden één of meerdere overtredingen van de regels voor veilig en gezond werken geconstateerd. Onveilige situaties kwamen vooral voor door het ontbreken van afschremingen bij bewegende delen van machines, en bij veel bakkerijen ook nog door het ontbreken van een structurele beoordeling van het stofontploffingsgevaar. Ook werden bij bakkerijen veel werknemers blootgesteld aan meelstof. Dit kan leiden tot bronchitis en astma. 22 maal werd het werk stilgelegd door de Inspectie omdat er direct gevaar voor de werknemers aanwezig was.

De meeste overtredingen zijn ook bij de eerdere inspecties in 2008 en 2009 aan het licht gekomen. Het is toch wel zorgelijk dat bedrijven die eerder niet aan de regels voldeden, zich opnieuw niet aan de Arbowet houden, ondanks de inspanningen van sociale partners. Meestal treffen bedrijven vlak na de controle enkele maatregelen maar verslapt de aandacht snel weer en ontstaan er nieuwe overtredingen.

In 2013 zal de Inspectie SZW opnieuw gaan controleren op de arbeidsomstandigheden in de bakkerijbranche en de zoetwarensector. Opnieuw zullen de bedrijven aan bod komen die bij de afgelopen inspecties tegen de lamp zijn gelopen. Overtreders kunnen rekenen op stillegging van de werkzaamheden en boetes.

Rapport van de Inspectie SZW