Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd Het laatste nieuws

Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd

10-03-2015: Onlangs is door de Inspectie SZW het rapport 'Arbo in bedrijf 2014' gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de organisaties in Nederland niet alle arboverplichtingen naleefd. Zo heeft 57% van de onderzochte organisaties geen preventiemedewerker aangesteld.

Jaarlijks wordt dit rapport door de Inspectie SZW (sinds 1998). Centraal in dit onderzoek staan de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico's en genomen maatregelen. In het rapport over afgelopen jaar komt naar voren dat, net als in voorgaande jaren, aanzienlijk veel werkgevers hun arboverplichtingen niet volledig nakomen.

Zo hebben slechts 38% van de onderzochte werkgevers een plan van aanpak om gevolg te geven aan de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 52% laat de RI&E niet eens uitvoeren. Enkele arboverplichtingen worden wel iets beter nageleefd. Zo heeft 71% wel een ziekteverzuimbeleid, heeft 72% een contract met een arbodienst of andere kerndeskundige en heeft 75% een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie.

In het rapport is ook geschreven over arbeidsrisico's. Het meest gemeten arbeidsrisico was beeldschermwerk. Bij 44% van de organisaties speelde dit risico een rol van betekenis. Een ander veel gemeten risico is het zetten van kracht. Dit vond bij 27% van de organisaties plaats, bijvoorbeeld in de vorm van tillen, dragen, duwen of trekken. Organisaties die te maken hebben met dergelijke risico's nemen deze lang niet altijd op in hun RI&E.    

Volledig rapport: Arbo in Bedrijf 2014

Wat is een RI&E?